Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt in iedere groep een informatieavond georganiseerd waarop de leerkracht uitleg geeft over wat er dat leerjaar aan de orde komt en welke methoden daarbij worden gebruikt. Voor de ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden.

Ontwikkelgesprekken

Twee keer per jaar is er voor ouders van de kinderen uit alle groepen een oudermiddag. Wij vinden het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. Op deze oudermiddag bespreken we de schoolvorderingen van uw kind.

Bij de groepen 7 wordt tijdens de tweede oudermiddag het voorlopig schooladvies toegelicht. De groepen 8 hebben een oudermiddag en een vooradviesgesprek in januari. De oudermiddagen worden in de jaarkalender aangekondigd. Als ouder ontvangt u een aantal dagen van tevoren een uitnodiging.

Parro

De meeste informatie wordt op onze school via Parro verspreid. Parro is een digitale communicatiedienst voor scholen. Via e-mails en/of berichten via de gratis app blijft u op de hoogte van alles wat voor u relevant is. Via de administratie van school ontvangt u een e-mail hoe u zich aan moet melden. Wij vragen u zich zo snel mogelijk aan te melden bij Parro, zodat u geen belangrijke informatie mist.

Facebook

Fontein is actief op Facebook. Op www.facebook.com/cbsdefonteinypenburg laten we op een laagdrempelige manier zien welke activiteiten er op school plaatsvinden en presenteren we onze school aan de buitenwereld. Mensen die niet op Facebook zitten, missen geen belangrijke informatie. Alle relevante schoolzaken worden via onze andere communicatiekanalen met ouders gedeeld.

Flyers en gidsen

Wij hebben diverse flyers en gidsen gemaakt, over onderwerpen waar u als ouder mogelijk mee te maken krijgt. Zo hebben we een kleutergids, een overblijfgids en een dyslexiegids met extra informatie. U kunt deze informatie vinden op de website, maar u bent ook van harte welkom dit bij ons op te komen halen.

Contact met de ouders na een scheiding

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. De school zal deze informatie op verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder na een scheiding niet het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie. De ouder moet daar wel zelf om vragen. Vanwege onze neutrale positie heeft het onze voorkeur om beide ouders op hetzelfde moment te informeren.

Beide ouders kunnen zich aanmelden bij Parro. Zo ontvangen beide ouders dezelfde informatie. Voor de oudermiddag ontvangen gescheiden ouders alleen op uitdrukkelijk verzoek een uitnodiging voor een apart gesprek. Het adres van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder wordt in onze administratie opgenomen. Als dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een
gerechtelijke uitspraak, moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.