Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Fontein kan naast zijn eigen interne expertsrekenen op een paar stevige kennispijlers buitende schoolmuren. De tweebelangrijkste pijlers zijn Octant en de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Octant
Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme.

Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

- Specialisten begaafdenonderwijs
- Schoolopleiders
- Startende leraren
- Specialisten taal
- Gedragsspecialisten
- Specialisten rekenen en wiskunde
- Wetenschap en technologie
- Merkactivatie

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 schoolbesturen en een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd van ruim 56.000 kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen met hulp bij het leren.