Interne ondersteuning

Interne Ondersteuning

Loopt uw kind ver voor in zijn ontwikkeling en kan hij een extra uitdaging gebruiken of is er juist extra aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Fontein werkt met specialisten begaafdheid, een taalspecialist, een rekenspecialist, een specialist Jonge Kind, een orthopedagoog, een kindercoach, een gedragsspecialist en een dyslexiespecialist.

Verder zijn in onze school twee kwaliteitsondersteuners aanwezig. De kwaliteitsondersteuners coördineren de leerlingondersteuning. We werken samen met een schoolmaatschappelijkwerker, een Remedial Teacher en er zijn twee  leerlingondersteuners. Samen ondersteunen wij onze leerlingen met de volgende voorzieningen:

- Plusklassen voor de groepen 1 tot en met 8
- Remedial Teaching in het kader van dyslexie en/of dyscalculie
- Kortdurende motorische Remedial Teaching
- Kortdurende ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen
- Individuele begeleiding voor kinderen die op een eigen leerlijn werken
- Mogelijkheid tot het uitvoeren van intelligentieonderzoek of gedragsonderzoek
- Externe Remedial Teaching onder schooltijd, in het eigen schoolgebouw
- Goede voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking of belemmering