Gezondheid, veiligheid en opvang

Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid is het volgende geregeld:

Schoolarts/jeugdgezondheidszorg

Uw kind wordt tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor onderzoek door de schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd.

*Groep 2: onderzoek door de logopedist op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik en mondgedrag.

*Groep 2: onderzoek door de jeugdarts. Gewicht, ogen, oren, rug, houding en motoriek, aangevuld met een gesprek met u als ouder over het gedrag en het sociaal functioneren van uw kind.

*Groep 7: gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige van de GGD, aangevuld met individuele gesprekken met alle leerlingen en een beperkt lichamelijk onderzoek.

*4 en 9 jaar: oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurige bescherming tegen een flink aantal infectieziekten.

*Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U kunt zelf ook bij de jeugdarts terecht voor vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind.

Schoolmaatschappelijk werk
Er is een schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden. Haar naam is Ingrid Kuyvenhoven en zij is op donderdag aanwezig. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt zij ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie.

Meldcode kindermishandeling

Fontein werkt met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft scholen richtlijnen wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl.

Als de sirene gaat 

Wat te doen als het alarm afgaat en uw kind op school is?

- Ga niet naar school, maar wacht nadere instructies af.
- Stem af op Radio West (ether FM 89,3 of FM 88,9 op de kabel of TV West, teletekst pagina 112 van RTV-West.).
- Ga niet onnodig bellen. Het telefoonnet is tijdens een ramp toch al zwaar bezet.
- Blijf bereikbaar.


Wat doet de school als de sirene gaat?

- Alle kinderen gaan naar binnen/blijven binnen. Ramen, deuren en eventuele luchtverversing worden gesloten.
- Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten daar samen met hun leerkracht op nadere instructies.
- We verlaten het schoolgebouw niet eerder dan na een uitdrukkelijke opdracht van de brandweer/politie/gemeente. We staan niet toe dat ouders hun kinderen van school ophalen.
- In heel uitzonderlijke situaties kan een gebied, inclusief de school, ontruimd worden. In dat geval zal de gemeente/politie/brandweer dat verzorgen. De kinderen worden overgebracht naar een opvanglocatie in een veilig gebied. De gemeente neemt dan de zorg van de kinderen over. Via de media zal de gemeente melden waar de kinderen zijn en hoe u ze daar kunt ophalen.

Verzekering

Door het bestuur van onze scholen is voor alle kinderen een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf op school, tijdens het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten. Bij schade spreekt u eerst de eigen verzekering aan. Keert deze niet uit, dan kunt u met ons contact opnemen.

Opvang voor en na schooltijd

Voor- en naschoolse opvang

Up Kinderopvang biedt in ons schoolgebouw voor- en naschoolse opvang aan onze leerlingen. Een aantal klaslokalen is hiervoor speciaal ingericht. Zo is er een keukenlokaal waar de kinderen voor schooltijd kunnen ontbijten en na schooltijd kooklessen krijgen. Voor kinderen die van zang en dans houden is er het podiumlokaal en in het kunstlokaal vinden schilder- en tekenlessen plaats. Kijk op de website van Up Kinderopvang (vestiging Steenuillaan) voor meer informatie over de opvangmogelijkheden in ons schoolgebouw: www.upkinderopvang.nl.

Overblijven

De Tussenschoolse Opvang (TSO) is in handen van Up Kinderopvang. Kinderen blijven over in de eigen klas. Dit gebeurt onder begeleiding van een of twee vaste overblijfmedewerkers. Bij goed weer gaan de kinderen na het eten buiten spelen, bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Vraag naar de overblijffolder of kijk op onze website voor meer informatie over de regels en afspraken tijdens de overblijf, aanmelding en overblijftarieven.