Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze om zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina leest u meer over hoe wij ons onderwijs opbouwen.

Lesopbouw Fontein Octant
Toetsen en rapport Fontein Octant

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Hierdoor hebben en houden we goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basisschoolcarrière, inclusief de uitslag van de Centrale Eindtoets en de NIO-test.

Meer informatie over toetsing en rapport vindt u op deze pagina.

Toetsen en rapport Fontein Octant

Lestijden

Groep 1 t/m 8

Maandag tot en met vrijdag (5 gelijke dagen):
8:30 - 14:15 uur

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.

Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!