Informatiefolders

In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school. Daarnaast hebben wij nog enkele andere informatiefolders. Deze beschrijven uitgebreider informatie over bijvoorbeeld het overblijven, onze lesmethodes en de kleuterperiode.

Kleutergids

Hierin leest u alles wat u maar wilt weten over uw kleuter op Fontein!

Download de gids

Overblijfgids

Lees alles wat u wilt weten over het overblijfprogramma op Fontein in deze gids. Het aanmelden van uw kind voor de overblijf, óf het doorgeven van wijzigingen in het overblijfrooster van uw kind, kunt u doen door middel van het invullen van dit formulier.

Download de gids

Dyslexiegids

In deze gids vertellen wij u hoe de ondersteuning voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen er op onze school uitziet. We leggen uit hoe we deze problemen zo vroeg mogelijk signaleren en wat we vervolgens doen. We vertellen hoe we onderzoeken of een kind misschien dyslexie heeft en welke begeleiding uw kind krijgt tijdens de onderzoeksfase. U leest ook wat we doen als uw kind dyslexie heeft.

Download de gids