Informatiefolders

In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school. Daarnaast hebben wij nog enkele andere informatiefolders. Deze beschrijven uitgebreider informatie over bijvoorbeeld het overblijven, onze lesmethodes en de kleuterperiode.

Kleutergids

Kleutergids

Hierin leest u alles wat u maar wilt weten over uw kleuter op Fontein!

Download de gids

Dyslexiegids

Dyslexiegids

In deze gids vertellen wij u hoe de ondersteuning voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen er op onze school uitziet. We leggen uit hoe we deze problemen zo vroeg mogelijk signaleren en wat we vervolgens doen. We vertellen hoe we onderzoeken of een kind misschien dyslexie heeft en welke begeleiding uw kind krijgt tijdens de onderzoeksfase. U leest ook wat we doen als uw kind dyslexie heeft.

Download de gids