Informatiefolders

In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school. Daarnaast hebben wij nog enkele andere informatiefolders. Deze beschrijven uitgebreider informatie over bijvoorbeeld het overblijven, onze lesmethodes en de kleuterperiode.

Kleutergids

Kleutergids

Hierin leest u alles wat u maar wilt weten over uw kleuter op Fontein!

Download de gids

Dyslexiegids

Dyslexiegids

In deze gids vertellen wij u hoe de ondersteuning voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen er op onze school uitziet. We leggen uit hoe we deze problemen zo vroeg mogelijk signaleren en wat we vervolgens doen. We vertellen hoe we onderzoeken of een kind misschien dyslexie heeft en welke begeleiding uw kind krijgt tijdens de onderzoeksfase. U leest ook wat we doen als uw kind dyslexie heeft.

Download de gids

Meer- en hoogbegaafdheidsgids

Meer- en hoogbegaafdheidsgids

In deze gids vertellen wij u hoe de ondersteuning voor leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid er op onze school uitziet. 

Download de gids

Stappenplan overgang basisschool-voortgezet onderwijs

Stappenplan overgang basisschool-voortgezet onderwijs

Voor de leerlingen in de groepen 8 is het een spannende tijd: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook voor u als ouder is het fijn om te weten welke stappen genomen moeten worden. In dit protocol geven wij aan hoe het schooladvies tot stand komt, hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt en wat de taken en verantwoordelijkheden van de school en ouders zijn. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de informatie op deze pagina’s, dan bent u altijd van harte welkom bij de leerkracht van uw kind. 

Download het protocol