Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

 

Onderwijs en opvang Fontein Octant
Kindcentrum Fontein Octant

Kindcentrum en Fontein

Octant wil al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Fontein is zo'n kindcentrum. Op onze school kan uw kind tussen 7:30 uur en 18:30 uur worden opgevangen. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Up Kinderopvang. Uw kind wordt 's morgens naar de eigen klas gebracht en wordt daar ook weer opgehaald. Na schooltijd is er voor alle kinderen een afwisselend activiteitenaanbod. Kinderen kunnen knutselen, zingen, lezen, of lekker vrij bewegen op het schoolplein of in de gymzaal. Zo wordt onze school een nóg leukere, nog meer vertrouwde plek voor u en uw kinderen!

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van Up Weidevogellaan

Heeft u een vraag voor de leiding van de voor- en naschoolse opvang? De groepen van BSO UP zijn telefonisch bereikbaar:

* BSO UP Weidevogellaan via 06-57046196

* BSO UP Brasserskade via 06-29409674 en/of 06-29409675


Heeft u een vraag voor de Peuteropvang met VVE van Up? We zijn telefonisch bereikbaar:

* Zeepaardjes 06- 58022337

* Hamer haaien 06-15111434

Kindcentrum Fontein Octant