Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Die hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau, of kan uw kind deelnemen aan de plusklas. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Fontein onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning Fontein Octant
Externe ondersteuning Fontein Octant

Externe ondersteuning

Fontein kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Op deze pagina leest u meer over de externe ondersteuning die wij uw kind op Fontein kunnen bieden.

Externe ondersteuning Fontein Octant

Gezondheid, veiligheid en opvang

Uiteraard heeft Fontein ook de nodige regelingen getroffen op het gebied van gezondheid, veiligheid en (buitenschoolse) opvang. Over deze thema's kunt u meer lezen op deze pagina.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Onder het motto 'Ieder kind een kans' werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam Voorbrug en Rijswijk een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd voor de kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen met hulp bij het leren.

Passend Onderwijs Fontein Octant
"We zoeken voor onze zoon samen met de leerkrachten nog naar de juiste aanpak, zodat hij zich in de klas altijd prettig voelt en kan laten zien wat hij in zich heeft. Gelukkig zijn ze bij de Fontein echte doorzetters, net als hij!"
Samiena Nabibaks
zoon in groep 1