Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Die hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau of voor deelname aan de plusklas. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Fontein onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Fontein is een begaafdheidsprofielschool. Sinds 2018 is Fontein lid van de landelijke vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Onze school zet hoog in op passend onderwijs, want niet ieder kind leert op dezelfde manier of heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Bij ons komen de leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden maximaal tot ontwikkeling. Hoe dit er in de praktijk uitziet, kunt u in het filmpje zien en in de folder lezen. 

Interne ondersteuning Fontein Octant
Externe ondersteuning Fontein Octant

Externe ondersteuning

Fontein kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Op deze pagina leest u meer over de externe ondersteuning die wij uw kind op Fontein kunnen bieden.

Externe ondersteuning Fontein Octant

Gezondheid, veiligheid en opvang

Uiteraard heeft Fontein ook de nodige regelingen getroffen op het gebied van gezondheid, veiligheid en (buitenschoolse) opvang. Over deze thema's kunt u meer lezen op deze pagina.

​Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden

​Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Onder het motto 'Ieder kind een kans' werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam Voorbrug en Rijswijk een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd voor de kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen en hulp bij het leren.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met SPPOH en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.

Schoolondersteuningsprofiel

"We zoeken voor onze zoon samen met de leerkrachten nog naar de juiste aanpak, zodat hij zich in de klas altijd prettig voelt en kan laten zien wat hij in zich heeft. Gelukkig zijn ze bij de Fontein echte doorzetters, net als hij!"
Samiena Nabibaks
zoon in groep 1