Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Fontein?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. Dit kunt u doorgeven via dit formulier, of u kunt ons even bellen. Van harte beterschap alvast!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de naschoolse opvang?

Wij werken samen met de naschoolse opvang van LEUK Ypenburg. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang in ons eigen schoolgebouw. U kunt uw kind hier aanmelden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de overblijf?

U kunt uw kind aanmelden voor de overblijf door het aanmeldingsformulier af te halen bij de balie van school. U kunt het formulier ook digitaal invullen op deze pagina.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Wanneer u een korte boodschap heeft, kunt u uw kind een briefje meegeven. U kunt ook even langslopen bij de leerkracht van uw kind. Dat kan het best ’s morgens voor schooltijd of ’s middags na schooltijd. U kunt de leerkracht van uw kind ook een email sturen. Klik hier voor de contactgegevens van al onze collega’s.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de administratie van school (bij de balie). Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van Den Haag.

Waar kan ik terecht met mijn vraag over de betaling van de overblijf?

Amber Sieh regelt de administratie van de overblijf. U kunt uw vraag aan haar stellen. Dat kan telefonisch, of per email: a.sieh@octant.nl

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de rapportgesprekken?

De data van de rapportgesprekken staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Digiduif?

Meer informatie over uw aanmelding voor Digiduif vindt u hier. Na het aanmaken van een account, moet u dit account koppelen aan uw kind(eren). Hiervoor heeft u de unieke activatiecode van uw kind(eren) nodig. Deze kunt u opvragen bij Lisette van ’t Veer. Dat kan telefonisch, of per email: l.vant.veer@octant.nl Heeft u problemen met het aanmaken van een account of het koppelen van de activatiecode? Kom dan langs op school, Lisette helpt u graag!

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Ingrid Kuyvenhoven. Zij is alle donderdagen op school. U kunt haar bereiken via email: i.kuyvenhoven@smw-basisschool.nl U kunt ook bellen op nummer 06-54781218.

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider?

Onze Intern Begeleiders zijn Inge Griffioen (groepen 1 tot en met 5) en Maaike van den Akker (groepen 6 tot en met 8). Voor een afspraak kunt u bellen met school. U kunt hen ook een email sturen. Inge is bereikbaar via i.griffioen@octant.nl. Het mailadres van Maaike is m.van.den.akker@octant.nl.