Over Octant

Op onze scholen doet ieder kind ertoe. Daarom leren we onze kinderen om hun eigen keuzes te maken. Op die manier zijn onze leerlingen klaar voor de toekomst. En die is prachtig!

De missie van Octant

  • Octant biedt leerlingen en medewerkers kansen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen (worden). We besteden hierbij aandacht aan een brede ontwikkeling, aan verschillen en aan een veilige omgeving. 
  • Medewerkers van Octant benutten de lerende, onderzoekende cultuur om zichzelf, de school en de organisatie voortdurend te verbeteren en zo een hoge kwaliteit te bieden. 
  • Octant streeft naar een hoge tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.
  • Octant stimuleert en ondersteunt vakmanschap, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en autonomie van de scholen. 
  • De scholen en het bestuur geven blijk van een aanpassend vermogen in een sterk veranderende omgeving en zoeken, intern en extern, actief de samenwerking.

 

 

Zelfbewustzijn

De leerlingen hebben grip op hun eigen leerproces en leren verantwoording nemen voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen bereiken en weten hoe ze dat kunnen doen. Leraren zijn nooit uitgeleerd en werken planmatig aan de verbetering van hun eigen kennis en kwaliteitsniveau.

Ontdekkend leren

Kinderen leren met elkaar en van elkaar. De moderne maatschappij wordt de school binnengehaald door extra aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Technologie (laptop, iPad, computer) speelt daarin een belangrijke rol.

Duurzaam samen

De school ziet ieder kind, wat leidt tot een passend onderwijs tijdens de gehele basisschoolperiode. De school werkt samen met voor- en naschoolse opvang aan één ontwikkelingslijn van nul tot dertien jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over waar Octant voor staat en hoe wij ons dagelijks inzetten deze missie en visie te realiseren, verwijzen we u graag door naar onze website. Meer informatie over de andere bij Octant aangesloten scholen vindt u op de individuele scholenwebsites: Ackerweide, Beatrix, Fontein, Kindcentrum Regenboog, Schatkaart, Triangel, Vlinderboom, Zonnestraal en Prinsenhof.