Ontdekkend leren

Ontdekkend leren

Wij stimuleren creatief en logisch denken. Tijdens de lessen is er daarom ruimte voor ontdekkend leren. We dagen kinderen uit vragen te stellen en de wereld actief te onderzoeken. Daarom zijn de lessen voor wereldoriëntatie thematisch vormgegeven. Nieuwe kennis wordt in context geplaatst. Hierdoor leren kinderen geen losse feitjes, maar leren ze juist verbanden zien. In de projectklas doen we daar nog een schepje bovenop. Onder begeleiding van onze specialist werken begaafde leerlingen aan het ontwikkelen van echte onderzoeksvaardigheden.

Fontein heeft ruim aandacht voor computational skills en 21ste eeuwse vaardigheden. We halen de moderne maatschappij de school binnen en leren kinderen om met computers nieuwe oplossingen te
bedenken. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Speciaal daarvoor hebben wij een laptopkar. Hiermee werken de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 mee in hun eigen klaslokaal, elke week
op laptops en tablets aan computervaardigheden. De kleutergroepen hebben iPads tot hun beschikking om deze vaardigheden te leren. We brengen kinderen ook informatievaardigheden bij die helpen
bij het vinden, beoordelen en verwerken van informatie. Op die manier ontwikkelen leerlingen digitale talenten en technische vaardigheden. Zo bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst.