Toetsing en rapport

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodetoetsen en observaties. We nemen in alle leerjaren Citotoetsen af, dus ook in de kleutergroepen. De kinderen kennen zo spelenderwijs aan de vraagstellingen en opgaven. Zo proberen we de spanning rondom toetsen zoveel mogelijk weg te  nemen. Het afnemen van de Citotoetsen in alle leerjaren zorgt er daarnaast voor dat wij goed zicht hebben en houden op de ontwikkeling van onze leerlingen en tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen kunnen signaleren.

Rapport

In februari en juli krijgen onze leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 hun rapport. In het rapport brengen wij u als ouder op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.

Naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 maken we samen met u als ouder en met uw kind de keuze voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben we in januari een vooradviesgesprek. Het vooradvies baseren we op de resultaten van de Citotoetsen die uw kind gedurende de hele schoolcarrière heeft behaald, maar we kijken ook naar de werkhouding van uw kind. In april maken alle leerlingen in groep 8 de Centrale Eindtoets. Aan de hand van die uitslag krijgt uw kind een definitief advies. Als ouder ontvangt u dit definitieve schooladvies schriftelijk. Naast de Centrale Eindtoets maken alle leerlingen bij ons in groep 8 ook de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Aan de hand van deze extra toets kunnen we een nog beter schooladvies geven. Daarnaast zijn de resultaten van deze toets op sommige middelbare scholen nodig om toegelaten te worden.

Resultaten

De afgelopen jaren lagen de scores van de Centrale Eindtoets op Fontein steeds boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke gemiddelden.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets
Fontein Landelijk
2016 535,2 534,9
2017 537,4 535,6
2018 536,0 535,6
2019 537,3 535,7
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2020)
Schoolvorm Percentage
LWOO 0%
Vmbo 33%
Vmbo/Havo 23%
Havo/Vwo 44%