Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn

Wij leren kinderen respectvol omgaan met zichzelf, elkaar en de school. Door onze Kanjertraining leren we dat het belangrijk is betrouwbaar te zijn, samen te kunnen werken en zelfvertrouwen te hebben.

Zo creëren we met elkaar een fijne plek voor alle kinderen, waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. In de klassen werken we allemaal op dezelfde manier en volgens dezelfde regels. Kinderen leren zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht. Door het werken met dagtaken en weektaken leren kinderen hun eigen werk te plannen en in te delen. Zij gaan met de leerkracht in gesprek over wat ze hebben geleerd en hoe ze hebben gewerkt. Zo leren wij de kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk- en leerproces en bereiden wij hen voor op het voortgezet onderwijs. Wij leren de kinderen op eigen benen staan. Er is moeilijker of meer werk voor kinderen die dat aankunnen. Kinderen die extra hulp nodig hebben, krijgen dat in of buiten de klas. Tijdens het werken mogen kinderen elkaar helpen. Hierdoor leren kinderen samenwerken en om hulp vragen. Aan het eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan.

Zo halen wij het maximale uit alle kinderen, het beste voor ieder kind.